Teräs- ja pallografiittirautavalut

Valut

Optimoimme valut yhteistyössä asiakkaamme ja valikoitujen toimittajien kanssa.  Optimointiprosessi voi sisältää esimerkiksi:
- menetelmävalinnan (valu / tae / hitsattu rakenne)
- materiaalivalinnan (teräs / rauta / ADI)
- valusimuloinnin
- prototyyppivalut

Kokonaistoimituksemme voi sisältää:
- esi- ja/tai loppukoneistuksen
- pinnoitukset
- tarvittavat asennukset
- kuljetukset

Vastaamme myös valujen ja koneistusten lopputarkastuksista.
Käyttökohteet mm. raskasajoneuvojen, potkurilaitteiden, laivojen ja tuulivoimaloiden komponentteja.
Teräs- ja rautavalut 50 – 150.000 kg.
 

Extranet

laajempaa dokumentaatiota

Rekisteröidy