Hentec är en leverantör till den tunga verkstadsindustrin (svensk resumé)

Våra specialister tar ett helhetsansvar över hela leveranskedjan.
Börjande från stödfunktioner till konstruktionen, val av produktionsmetod till auditering av leverantörer, inspektion av produkten och service funktioner.

Vi levererar även kostnadseffektiva helheter genom att kombinera kärnkunnandet av leverantörerna i vårt nätverk.

 


KÄRNKOMPETENSER:

Lagerteknik
  • Vändlager
  • Rullningslager

Gjutgods, smiden samt valsade ringar
  • Stålgjutgods 50kg - 40ton
  • Segjärn 50kg - 80ton
  • Smiden 10 - 40ton
  • Valsade ringar 300mm - 8m
  • Bearbetning av dessa

Skruvförband
  • Bultverktyg
  • Skruvar
  • Muttrar

Till Hentecs kundkrets räknas ABB, Andritz, Konecranes, Metso, Moventas, Patria, Rolls-Royce, Wärtsilä mfl.

Vi betjänar dig gärna även på svenska.
Mera utförliga uppgifter finns på våra finskspråkiga sidor.

Ulf Haga
VD
Hentec Oy Ab