Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Riippumattoman arviointilaitoksen toteuttamalla toimittaja-arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä niissä asioissa, joita suuret tilaajaorganisaatiot ovat yhdessä määritelleet. Green Card® on Inspectalle rekisteröity toimittaja-arviointimenetelmä. Palvelujen kilpailutuksessa tilaajat voivat hyödyntää Green Card® -menettelyä asettaessaan toimittajan sekä alihankkijan kyvykkyydelle tasovaatimuksia. Toiminta todennetaan suurten tilaajien yhteistä vaatimustasoa vasten. Green Card® toimittaja-arvioinnilla on laajan tilaajakunnan valtuutus.

Source: Inspecta